Startside

Matthew Yung besøgte årsmødet 2016

Dansk Otokirurgisk Selskab blev oprettet for at fremme otokirurgien i teoretisk, videnskabelig og klinisk henseende, at fremme det kollegiale sammenhold mellem otologer gennem et samarbejde med Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi. Siden 1978 har selskabet afholdt videnskabelige møder og været engageret i efteruddannelse og organisatoriske problemstillinger.

Hjemmesiden indeholder almen information om selskabets aktiviteter, f.eks. generalforsamlingsreferater og årsmødeprogrammer. Siden opdateres, så aktuel information om selskabets møder kan opsøges her.

 

Medlemmerne kan kontakte DOKS bestyrelse og udvalg på bestyrelse@dokse.dk eller kontaktknappen øverst.

 

Danaflex donerer rejselegat 2016. Ida Simonsen modtager legatet .

Oticon Medical donerer rejselegat 2016. Christer Swan modtager legatet.